پارچه برزنت

خرید عمده پارچه برزنت

پارچه برزنت خطی
 نام پارچه برزنت خطی
طرح  
عرض ۵.١ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه برزنت سه لا سه لا
نام پارچه برزنت سه لا سه لا
طرح  
عرض ١ متر و ١.۵ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید
برزنت پنبه ای
 نام برزنت پنبه ای
طرح راه راه
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

تلفن های تماس

واحد فروش:

۰٣١٣٢١٠٨٤٣١

۰٩١٣۴١١٣۰۵٢

۰۹۱۳۱۰۶۰۱۲۷

واحد حسابداری:

۰٩١٣٣٨٩٩٩١۰

فروشگاه مرکزی

اصفهان، خیابان عبدالرزاق

بازار بزرگ،بازار نیم آور،

سرای حاج کریم